Tijana Milovanović

Vranje

Биографија хероја

Тијана Миловановић из Врања је дипл.ецц.мастер, која се поред свог основног посла, од почетка радне каријере, бавила и развојем социјалне економије кроз ангажовање у невладином сектору и у Удружењу пословних жена Србије. У периоду од 2.004.године, до данас урадила је потпуно бесплатно преко 250 бизнис планова и мини бизнис планова за лица из социјалних категорија (млади не запослени, лица из руралних средина, самохрани родитељи, дугороночно незапослена лица, жене старости преко 50 година, роми, интерно расељена и избегла лица) како би им помогла да самостално отпочну или прошире пословне активности из области пољопривреде, услуга и заната. Преко 95% тих пословних активности је одобрено, а око 90% тих пославних активности је опстало и ти људи данас живе од свог рада. То је њен лични допринос развоју социјалне економије, али и социјалног предузетништва.

Референце

Предлагач хероја: Pavle Stevanović, Vranje

1,033
Гласова
4,788
Прегледа
2 година
од објављивања

Гласање је завршено.