Хероји 2021

Milica Nikolić

Lajkovac

Биографија хероја

Milica Nikolić, majka četvoro dece od kojih i deteta sa autizmom, je primer da pojedinac može svojim vođstvom, primerom i organizovanjem postići sistemsku promenu i to kada izgradimo kapacitet unutar naše zajednice da tražimo pristup javnim uslugama i moć uključivanja u donošenje političkih odluka. Samostalno je pokrenula aktivističke inicijative preseljenjem u Lajkovac iz Beograda i suočavanjem sa problemima dece sa teškoćama u razvoju u maloj sredini. Uspela je da u prethodne dve godine okupi saradnike, oformi udruženje i realizuje nekoliko projekata u zajednici, omogućavajući prava a naročito umanjujući štetne posledice situacije uzrokovane epidemijom Covid-19 na decu sa smetnjama u razvoju i njihove porodice. Prepoznala je da se problemi u društvu ne mogu rešiti bez aktivnog učešća svih aktera u zajednici a naročito građana. Uspela je da u nepune dve godine informiše sugrađane o datom problemu u zajednici, uzrocima, posledicama sa naglaskom na posledice u vreme pandemije, da organizuje zajednicu, i da zajedno sa sugrađanima izvrši uticaj na institucije da se ta promena zaista dogodi. Takođe, prepoznala je potencijal mladih kao kreatora promena, što je u malom mestu kao što je Lajkovac imalo značajan uticaj na društveni angažman mladih. Istrajala je u naporima da omogući uključivanje većeg broja dece sa teškoćama u razvoju u sistem redovnog školovanja, kao i u svakodnevni, socijalni život zajednice; uz sve izazove koje je kao majka četvoro dece, od kojeg je jedno sa autizmom, uporedo sa četvrtom trudnoćom i brigom o novorođenčetu imala u vreme pandemije, i nije odustala dok se usluga ličnog pratioca nije napokon i uvrstila u lokalnu samoupravu. Pokazala je da se buđenjem osećaja zajedništva, filantropije i građanskog aktivizma odnosno da se pokretanjem promena udruživanjem povećavaju osećaj sigurnosti i poboljšava kvaliteta života u zajednici, i kako svako od nas može biti heroj u svojoj zajednici, sa efektom lavine. Pokazala je da se problemima u društvu pristupa proaktivno a ne pasivno i da je uz odgovarajuću podršku sve moguće, pa i “običnom građaninu“, jednom od nas koji se pitamo da li je i šta moguće kada se udružimo. Milica je započela intersektorsko umrežavanje i saradnju aktera u regionalnoj zajednici i stvaranje mreže podrške za decu i mlade sa teškoćama u razvoju kroz sastanke sa lokalnom samoupravom, Centrom za socijalni rad, lokalnom predškolskom i osnovnom školom, i izdejstvovala da sa saradnicima bude deo radne grupe koja je radila na izradi Strategije razvoja ličnog pratioca dečjeg servisa i socijalne zaštite grada Lajkovca 2021-2025. Udruživanjem su se izborili za uvođenje usluge ličnog pratioca deteta (LPD), kao i za pokretanje inkluzivnog centra \"Podrška detetu i porodici\" i tako zajedno: -       Doprinela razvoju volonterizma i solidarnosti u lokalnoj zajednici mobilizacijom i uključivanjem građana, naročito dece i mladih u aktivnosti udruženja u organizaciju humanitarnih akcija, radionica i ostalih aktivnosti udruženja tokom kojih su ostvarili direktan kontakt sa decom sa invaliditetom i njihovim porodicama. -       Uključiila decu iz lokalnih srednjih škola u organizaciju događaja, informisanje lokalnog stanovništva deljenjem brošura i vođenjem stranica udruženja na društvenim mrežama, kao i nastavno osoblje i učenike osnovnih škola u Lajkovcu i okolnim selima u organizaciju i realizaciju velikog likovnog konkursa, kao i u početak obeležavanja Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom. -       Ostvarila saradnju sa lokalnom televizijom i medijsku pokrivenost aktivnosti kako bi informisali stanovništvo o pravima osoba sa invaliditetom i značaju uvođenja usluge socijalne zaštite ličnog pratioca deteta. -       Obezbedila da zainteresovani građani završe akreditovanu obuku za ličnog pratioca -       Povezala više od 20 udruženja iz različitih krajeva Srbije, da zajednički upute apel nadležnim institucijama koja se tiče problema dece i mladih sa teškoćama razvoju i njihovih porodica u vreme pandemije u vezi sa zabranom kretanja što je rezultiralo Dopunom uredbe o merama za vreme vanrednog stanja koje je donela Vlada Republike Srbije. -       Otvorila je inkluzivni centar koji je počeo sa radom u oktobru 2020. i koji je imao vrlo značajnu ulogu u prevazilaženju problema nastalih za vreme pandemije. U Inkluzivnom centru je organizovan svakodnevni dnevni boravak dece tipičnog razvoja i dece sa teškoćama u razvoju, kao i podrška u obrazovanju na daljinu/online, redovne individualne sesije logopedskih tretmana, inkluzivne edukativne i kreativne radionice (govorno-jezične, motoričke aktivnosti, likovno-kreativne, društvene radionice), radionice psihološke podrške za roditelje itd. U aktivnostima u lokalnoj zajednici prikupljen je novac za opremanje prostorija Centra. U Lajkovcu, kao malom mestu sa populacijom od oko 5000 stanovnika, doprinela prepoznavanju da su filantropija i volonterizam u lokalnoj zajednici jedan od najefikasnijih oblika participacije građana u procesima razvoja zajednice i u omogućavanju slobode, jednakih mogućnosti, solidarnosti i pravde za sve građane, posebno onih iz marginalizovanih grupa. Pre ove inicijative u Lajkovcu nije bilo omogućeno ostvarivanje osnovnih prava dece i mladih sa teškoćama u razvoju na obrazovanje; nije postojalo lice zaduženo za socijalna pitanja, niti budžetska linija koja bi omogućila socijalne usluge. Lajkovac je malo mesto, do kojeg \"inkluzivni model\" nije stigao. Značenje reči inkluzija nije doprlo do nadležnih institucija, opštinske uprave, ali ni do svesti građana pa ni samih roditelja dece sa smetnjama u razvoju. Deca i mladi sa smetnjama u razvoju, kao osetljiva grupa, su bili nevidljivi u svojoj zajednici. S obzirom na to da im u mestu boravka nije ništa bilo dostupno roditelji su primorani da svoju decu upisuju u škole i dnevne boravke u obližnjim gradovima (Lazarevac, Ub), i da ih tamo vode na tretmane defektologa, logopeda itd. Školovanje i boravak, kao i rehabilitacija van mesta boravka tim porodicama dodatno komplikuje život, a deci sa smetnjama u razvoju je time praktično onemogućena integracija u zajednicu. Zahvaljujući Milici i ljudima koje je okupila oko sebe, opština je sada prvi put izdvojila sredstva za uslugu ličnog pratioca u zajednici. Ovo je primer dobre prakse javnog zagovaranja u lokalnoj zajednici kroz osnaživanje dece sa teškoćama u razvoju i njihovih porodici, kao model koji može da se multiplicira u manjim, naročito ruralnim sredinama širom Srbije.. Herojski, zar ne?

Референце

Lajkovac na dlanu - Zagovaračkom politikom udruženje Bazimili trasiralo put do usluge lični pratilac deteta: https://lajkovacnadlanu.rs/2021/04/17/zagovarackom-politikom-udruzenje-bazimili-trasiralo-put-do-usluge-licni-pratilac-deteta/ Lajkovac na dlanu - Udruženje Bazimili uspešno u realizaciji projekta inkluzivnog centra, donatori prezadovoljni: https://lajkovacnadlanu.rs/2021/04/24/udruzenje-bazimili-uspesno-u-relizaciji-projekta-inkluzivnog-centra-donatori-prezadovoljni/ GEM info - Lajkovac, Bazi Mili https://youtu.be/cvS4-SKitBg Televizija Pruga - Udruženje \"BaziMili\" Lajkovac uspešno realizuje projekat \"Inkluzivni centar\": https://youtu.be/7l4r1BmJDTw KissFM Media - Udruženje \"Bazi Mili\" u projektu ACT: https://youtu.be/PCPHa7baY2I Lajkovac na dlanu - Žaklina Molerović: Više nisam sama i osećam da mogu promeniti svet, Bazimilci hvala vam: https://lajkovacnadlanu.rs/2021/04/24/zaklina-molerovic-vise-nisam-sama-i-osecam-da-mogu-promeniti-svet-bazimilci-hvala-vam/?fbclid=IwAR2DPUDAljYd1lp-pZpteourN82PLMlvg0WjONAyuOhLnaeGzwUmY2B2kv0 GEM Info - Svetski dan osoba sa autizmom https://www.youtube.com/watch?v=qlC1tvsE7_s Lajkovac na dlanu - Bitka volontera za decu sa teškoćama u razvoju: https://lajkovacnadlanu.rs/2021/04/17/bitka-volontera-za-decu-sa-teskocama-u-razvoju-pobedi-tabue-i-prikljuci-se/?fbclid=IwAR0K6WylWfOjdEeMnFzFP-6qAyecFtGwDO2gWIEX1GtbTa74kg_wHXHvB-M, kao i https://www.facebook.com/102834717865509/posts/299116378237341/?sfnsn=mo FB stranica udruženja - Uskršnja radionica: https://www.facebook.com/102834717865509/posts/302128714602774/?sfnsn=mo ACT - Uspešna priča – pomoć deci sa autizmom Bazi Mili Lajkovac: https://act.org.rs/2021/05/05/uspesna-prica-pomoc-deci-sa-autizmom-bazi-mili-lajkovac/?fbclid=IwAR2Cmeq66SYP6pLKNW0iYuqHF55wfOwtJnK6rS45zDSkFKwzKPUqsunu2FA Televizija Pruga - Udruženje \"BaziMili\" Lajkovac - uručene svetosavske nagrade: https://www.youtube.com/watch?v=B5OaDyM_gNk Televizija Pruga - Osmomartovska radionica u Udruženju \"Bazi MIli\" Lajkovac: https://www.youtube.com/watch?v=vEZxnsjnXAE Lajkovac na dlanu - Budi i ti Deda Mraz (međunarodni dan osoba sa invaliditetom) https://lajkovacnadlanu.rs/2020/12/03/budi-i-ti-deda-mraz-na-dan-osoba-sa-invaliditetom-prikljuci-se-akciji-volontera-udruzenja-bazimili/ Pripreme za inkluzivni centar (oktobar 2020): Televizija Pruga - Druženje u udruženju Bazi Mili povodom Dečije nedelje: https://www.youtube.com/watch?v=1IIlVfGUl_A GEM Info - Udruženje \"Bazi Mili\" iz Lajkovca organizovalo program povodom \"Dečije nedelje\": https://www.youtube.com/watch?v=WXi-9tiCZXg

Предлагач хероја: Zorica Zazić, Beograd

648
Гласова
4,017
Прегледа
2 Years
од објављивања

Гласање је завршено.