Хероји 2022/2023

Сандра Перић

Београд

Биографија хероја

Сандра Перић је својим знањем, искуством и радом допринела бројним процесима усавршавања стручних радника у систему социјалне заштите.Унапредила је комплетан систем и ујединила међу запосленима осећај солидарности, колегијалности и лојалности. Својом професионалном и личном подршком указала је на значај преоптерећења којем су стручни радници изложени годинама уназад, самим тим је увек информисала јавност на реалан начин, указујући на значај међуинституционалне сарадње која је неопходна за одржавање социјалног мира и побољшања квалитета друштвеног функционисања. Социјални радници су тихи хероји о којима се веома мало говори и о којима се веома мало зна. Тренутно је на докторским студијама Факултета политичких наука у Београду а детаљну њену биографију можете да прочитате у наставку овог представљања. Биографија Име и презиме : Сандра Перић Датум и место рођења : 30.08.1981. године, Сремска Митровица ОБРАЗОВАЊЕ – oд 2016. – докторанд Факултета политичких наука, Универзитета у Београду, Докторске академске студије политикологије – Социјална политика и социјални рад; – 2016. – Завршила мастер студије на Факултету политичких наука Универзитета у Београду, на студијском програму Социјални рад, са темом „Управљање обимом посла водитеља случаја у центрима за социјални рад“, ментор проф.др.Мирослав Бркић; – 2008. – Дипломирала на Факултету политичких наука Универзитета у Београду, Одсек за социјалну политику и социјални рад, са темом „Основне парадигме социјалног рада у делима Ерика Фрома“, ментор проф.др.Милан Петричковић; РАДНО ИСКУСТВО – август 2017.год. – в.д.директор Установе за децу и младе „Сремчица“ – 2009.год. – 2017.год. Центар за социјлани рад „Сава“ у Сремској Митровици : – 2012.год. – 2017.год.-обављала послове руководиоца и супервизора у служби за заштиту одраслих и старих лица; – 2009.год. – 2012.год. – обављала послове водитеља случаја, – 2017.год.- ангажована на пословима социјалног рада у Дому за старе„Оаза-Силка СМ“ – 2016. год.- ангажована на пословима стручног радника у услузи Помоћ и нега у кући Каритас „Св.Анастазија“ Срем.Митровица; – 2008.-2009.год.-социјални радник-приправник у Дому здравља у Сремској Митровици; – мај 2007.- децембар 2008. год.– волонтер не пословима социјалног рада у Хуманитарној организацији „Дечје срце“; ЛИЦЕНЦЕ ЗА РАД Поседује лиценцу за обављање основних и супервизијских послова у центрима за социјални рад; ЕДУКАЦИЈЕ И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ – 2017. год.– коаутор и реализатор едукације „Програм за интеграцију Рома“, у оквиру ЕPTISA project. Serbia, Support to the social inclusion of the most vulnerable groups, including Roma, trought more diversified community – based social services; – 2017. год. – „Летња школа социјалног рада – деинституционализација и дуготрајна нега у старости“, Дубровник, активни учесник. – 2016.год. – као тренер едукација „Унапређење примене наменских трансфера“, финансиран од стране Министарства правде у сарадњи са Министарством за рад, борачка и социјална питања, реализован од стране ИДЕАС; – 2016.год. – аутор и реализатор едукације без провере знања „Супервизор као креатор организационе климе у центрима за социјални рад“ – 2015.год. – аутор и реализатор едукације без провере знања „Улога супервизора у унутрашњем заступању у центрима за социјални рад“ – 2014. и 2015.год. коаутор и тренер на програму „Роми као вулнерабилна група у здравственој заштити – приступ и недискриминација“, акредитован код Здравственог савета Србије, – 2013.год. – тренер акредитованог програм обуке „Примена скале за процену функционалне способности корисника и одређивање потребног степена подршке“; – активно и пасивно учешће на више међународних и домаћих скупова из области социјалне заштите; УЧЕШЋЕ У ПРОЈЕКТИМА ИЗ ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ : – 2017. год. – пројект „Одговор система на потребе Рома“; реализован од стране Центра за истраживање у социјалној политици и социјалном раду, Универзитета у Београду; истраживач сарадник. – 2016. године – пројект „Израда правилника о приправничком стажу, програму и начину полагања испита за лиценцу“, реализованог од стране Центра за истраживање и развој друштва ИДЕАС; ангажована на пословима израде предлога Приручника за полагање испита за лиценцу. – 2015. год. – пројект „Праћење исхода услуга у заједници за вулнерабилне породице са децом и младе у сукобу са законом (Monitoring the outcomes of community services for vulnerable families with children and juvenile offenders), у оквиру којег су реализована три истраживања : – „Неопходност и прикладност код алтернативног старања деце у Србији: поновни прегледи и планирање у пракси центара за социјални рад“.истраживач сарадник; – „Праћење исхода услуге Повремено хранитељство за децу са сметњама у развоју и њихове породице“.истраживач сарадник; – „Праћење исхода услуге Породични сарадник за децу са сметњама у развоју и њихове породице“; истраживач сарадник; – 2014.-2015.год.- OEBS project: „Non-discrimination Training for Targeted Local Practitioners in 20 Local Self-Government Units“, Lawyers’ Committee for Human Rights (YUCOM) in cooperation with the Association of Lawyers for Medical and Health Law (SUPRAM); реализатор едукација; – 2014. – „Унапређење превенције, заштите и интеграције жртава трговине људима кроз развој локалних социјалних политика – оснаживање координативне улоге центра за социјални рад на локалном нивоу“, пројект који је спроводило Удружење „ЦЕНТАР – Центар за истртаживање јавних политика“ у партнерству за Центром за заштиту жртава трговине људима;.координатор пројекта за Сремску Митровицу; – 2011./2012.год.– Пројект „Унапређење социјалне заштите за угрожене групе деце и њихове породице“ реализован кроз два истраживања: – „Исходи коришћења услуга у заједници за децу са сметњама у развоју и њихове родитеље“ које је реализовао Центар за истраживање у социјалној политици и социјалном раду Факултета политичких наука, Универзитета у Београду; .истраживач сарадник; – „Праћење коришћења услуга у заједници за децу са сметњама у развоју и њихове породице“ које је реализовао Центар за истраживање у социјалној политици и социјалном раду Факултета политичких наука, Универзитета у Београду; истраживач сарадник; – Social Service Workforce Mapping in Serbia“, The Regional Resource Centre for Child Protection, .истраживач сарадник. ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ : – 2015. год.– „Улога супервизора у унутрашњем заступању у центрима за социјални рад“, аутори Сандра Перић, Светлана Петровић, Глас центара, Асоцијација центара за социјални рад, Врњачка Бања, бр.46, 2015., (стр.14-15) – 2014.год.- „Изоловани у заједници – употреба скале за процену фунционалне ефикасности БСМ за процену структуре подршке за старе“, аутори Сандра Перић, Марко Милановић, објављен у часопису Социјална политика, Институт за политичке студије, Београд, бр.3/2014 (стр.65-78); – 2014.год. – „Употреба скале за процену функционалне ефикасности БСМ у контексту планирања услуга у локалној заједници“, аутори Марко Милановић, Сандра Перић, Мирослав Бркић; рад објављен у зборнику Нове услуге у локалној заједници – одговор на потребе породица и особа са сметњама у развоју (приредили: Миомира Костић, Дарко Симитровски), Правни факултет Универзитета у Нишу, Центар за социјални рад Ниш, (стр.77-90); ЧЛАН СТРУЧНИХ УДРУЖЕЊА: Члан Скупштине Коморе социјалне заштите и члан управног одбора стручног удружења „Асоцијација центара за социјални рад“;

Референце

https://www.rts.rs/lat/radio/radio-beograd-1/5155306/socijalni-rad---izmedju-propisa-i-zivota.html https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.fpn.bg.ac.rs%2F32354%3Flang%3Dlat&psig=AOvVaw2fO0WFurdfN_jeqZudwhwK&ust=1681474318852000&source=images&cd=vfe&ved=0CAUQtaYDahcKEwio8eOQ6qb-AhUAAAAAHQAAAAAQbg https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.fpn.bg.ac.rs%2F32354%3Flang%3Dlat&psig=AOvVaw19pG-9DWe0Pp2PhsvThWMU&ust=1681475312442000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwj99Ovm7ab-AhUt5rsIHbsHDpsQr4kDegQIARB3

Предлагач хероја: Оливера Петровић, Шабац

183
Гласова
2,877
Прегледа
1 Year
од објављивања

Гласање је завршено.

 

Укупно је номиновано 172 хероја.